Y học

Thực tế ảo ứng dụng trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho bệnh nhân và mở ra hướng điều trị mới cho các bác sĩ.

Cụ thể, thực tế ảo (VR) được ứng dụng trong việc:

1. Trị liệu tâm lý

2. Trị liệu vật lý trị liệu

3. Thực tập phẫu thuật thực tế ảo

4. Đào tạo chuyên môn cho sinh viên, bác sĩ

5. Giúp bệnh nhân hiểu rõ tình hình sức khỏe của mình

Với những ứng dụng và lợi ích mà thực tế ảo VR mang lại thì có thể hiểu vì sao rất nhiều người hào hứng với thực tế ảo cho lĩnh vực y tế. Nó sẽ không chỉ làm thay đổi cách điều trị của các bác sĩ mà còn cải thiện mức độ chăm sóc và phục hồi cho các bệnh nhân.