Nhận Demo
Nhận Demo

Điều khoản sử dụng

Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập) sẽ cung cấp các điều khoản sử dụng mà ban có thể sử dụng website tourzy.vn, áp dụng cho cả khách ghé thăm. Vui lòng đọc các điều khoản sử dụng trước khi bắt đầu sử dụng trang web này. Bằng viêc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã chỉ ra rằng bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng và đồng ý tuân thủ chúng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng ngừng việc sử dụng các trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với lý do nếu trang web của chúng tôi không có mặt tại bất ký thời điểm nào hoặc giai đoạn nào.

Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của trang web hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi, cho người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

Bạn phải tự chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các bước cần thiết để truy cấp vào trang của chúng tôi. Bạn cũng phải có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các điều khoản này và phải tuân thủ chúng.

NỘI DUNG BỊ CẤM

Bạn chỉ có thể sử dụng trang với mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng trang web của chúng tôi với các cách thức như sau:

-       Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, quy định của luật nước sở tại hoặc luật pháp quốc tế

-       Bất kỳ hành vi trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có mục đích/ảnh hướng đến việc vi phạm pháp luật hoặc gian lận

-       Vì mục đích gây tổn hại hoặc cố gắng gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào

-       Để gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào mà không tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi.

-       Để truyển tải hoặc thực hiện việc mua bán gửi tài liệu, hoạt động quảng cáo không được yêu cầu/trái phép, các hoạt động khuyến mãi hoặc bất kỳ các hình thực chào mời khác

-       Để truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, Trojan, sâu, bom thời gian, trình ghi lại phím tắt, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm phần cứng.


Bạn cũng đồng ý rằng:

-       Không sao chép, chia sẻ hoặc bán lại bất kỳ phần nào trang web của chúng tôi trái với các điều khoản sử dụng này

-       Không được truy cập nằm ngoài thẩm quyền, gây trở ngại, gây tổn hại hoặc gây rối đến bất kỳ phần nào của trang web, đến các thiết bị hoặc mang mà trang web có chưa, đến các phần mềm được sử dung trong việc cung cấp của trang web, đến bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới hoặc phần mềm được sở hữu hoặc sử dụng bởi bên thứ ba.