Nhận Demo
Nhận Demo

Giáo dục ứng dụng thực tế tăng cường là một trong những chủ đề nóng gần đây. Các nghiên cứu mới cho thấy rằng thực tế ảo ngày càng phù hợp trong giáo dục bởi nó đem đến nhiều trải nghiệm và giá trị cho cả học sinh lẫn giáo viên.

Dưới đây là 5 lý do khiến thực tế tăng cường càn quét hệ thống giáo dục hiện đại của chúng ta:

1. Học trực tuyến trong môi trường giả lập

2. Trải nghiệm các chuyến tham quan ảo với cảm giác thật

3. Đào tạo kỹ năng mềm

4. Học tập thông qua các trò chơi

5. Nâng cao khả năng ghi nhớ nhờ hình ảnh sinh động, chân thật

Thực tế ảo đang dần thay đổi cách chúng ta tiếp cận với giáo dục, hệ thống giáo dục sẽ trở nên dễ dàng hơn, giúp học sinh có cơ hội ứng dụng các kỹ năng, hiểu biết vào đời sống thực.