Nhận Demo
Nhận Demo

Thực tế tăng cường (AR) là sự kết hợp giữa thế giới thực và hình ảnh ảo. AR giúp hình ảnh hiển thị trước mắt bạn mới lạ, sinh động.

Thực tế tăng cường (AR) được áp dụng nhiều trong các sự kiện giải trí, giới thiệu sản phẩm, trưng bày bảo tàng,... AR không chỉ nâng cao trải nghiệm mà còn giúp người dùng tương tác trực tiếp với các nhân vật, hình ảnh, dễ dàng nắm bắt nội dung và thông tin của sản phẩm, dịch vụ.