Nhận Demo
Nhận Demo

Có thể hiểu game thực tế ảo (VR Game) là ứng dụng của môi trường nhân tạo ba chiều (3D) cho các trò chơi máy tính. Môi trường thực tế ảo được bằng phần mềm VR và được trình bày cho người dùng theo cách họ thay thế môi trường trong thế giới thực, tạo ra sự nghi ngờ và giúp người dùng trải nghiệm môi trường VR như thật.

Game thực tế ảo đem lại cảm giác chân thật khiến người chơi có cảm giác như chính mình đang được nhập vai vào nhân vật, chính mình đang di chuyển và hoạt động trong môi trường giả lập.

Hiện nay bạn có thể trải nghiệm VR Game bằng cách sử dụng các thiết bị như tai nghe VR, màn hình hiển thị bao quanh, găng tay thực tế ảo để phản hồi xúc giác, phòng thực tế ảo VR được tăng cường với các máy tính có thể đeo và các thành phần cảm giác như mùi hương.