Nhận Demo
Nhận Demo

Kinect là bộ cảm biến giúp nhận biết sự chuyển động và cử chỉ. Nhờ Kinect, bài thuyết trình và sự kiện của bạn sẽ trở nên sáng tạo, khác biệt.Kinect là camera giúp khách hàng tương tác trực tiếp với thực tế ảo mà không cần dùng đến dây nối hoặc tay cầm. Ứng dụng chủ đạo của Kinect là các trò chơi điện tử vận vận động, chụp ảnh với photobooth và nhiều trải nghiệm thú vị khác.