Nhận Demo
Nhận Demo

Hologram là máy chiếu 3D dùng để trưng bày mô hình các loại sản phẩm, thường ứng dụng trong lĩnh vực bất động sản, thiết kế nội thất, v.v. Nhờ kỹ thuật trình chiếu 3D, Hologram cho phép quan sát vật thể dưới nhiều góc độ, tạo cảm giác vật thể đang hiện diện dù ta không thể chạm vào. 

Hologram sẽ biến mô hình của bạn trở nên sinh động, độc đáo, giúp mô hình trông giống như một sản phẩm thực tế đang hiện hữu.