Nhận Demo
Nhận Demo

Cảm biến KINECT có hệ thống cảm biến và camera hồng ngoại cho phép theo dõi các chuyển động tự nhiên nhất của cơ thể con người. Thay vì chỉ có thể theo dõi chuyển động của từng bộ phận, KINECT có khả năng theo dõi chuyển động bao quát của toàn bộ cơ thể, phân tích chuyển động và diễn giải ý nghĩa của chuyển động đó.

KINECT có thể được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như:

- Trò chơi có tính vận động cơ thể

- Chụp ảnh thời trang hoặc các concept ảnh mong muốn

- Thử trang phục, phụ kiện thời trang ảo

- Ứng dụng vào các lĩnh vực khác như: giáo dục, y tế, quân sự,...và nhiều tiềm năng khác.