Nhận Demo
Nhận Demo

TECHFEST HẢI PHÒNG 2021 với tiêu điểm là Triển lãm ảo, Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 2021, Ban tổ chức đã đem đến các giải pháp khác biệt, những trải nghiệm mới mẻ cho người tham dự.