Nhận Demo
Nhận Demo

Triển lãm VRHM EXPO là một trong những sự kiện quan trọng trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam. Đây là cơ hội quý giá để tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các đơn vị đào tạo, các đơn vị khám chữa bệnh về Răng Hàm Mặt, tiếp cận các thông tin và kĩ thuật tiên tiến thông qua triển lãm vật liệu, trang thiết bị nha khoa.