Nhận Demo
Nhận Demo

Triển lãm Chuyển đổi số trong sản xuất và kinh doanh do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức nhằm giới thiệu các giải pháp, dịch vụ, công nghệ mới giúp các doanh nghiệp có thể thay đổi mô hình kinh doanh theo xu hướng chuyển đổi số hiệu quả, nhanh chóng, hướng tới giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.