Nhận Demo
Nhận Demo

Sự kiện kéo dài hai tháng, từ 28/6 đến 28/8, thu hút 200.000 khách tham quan và tương tác, mua sắm trực tiếp, giúp doanh nghiệp phần nào tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.